Rezultate

DEGAKANDIDATIVOTA TË FITUARA
BUTEL1. LEJLA ISENI
2. MUAREM ASANI
ÇAIR1. BEKIM NEZIRI
2. REXHEP ADEMI
DIBËR1. ARTIN SPAHIU – RAJONI 3
2. FISNIK DURAKU – RAJONI 4
JEGUNOVCË1. ELDIN ADEMI – SHEMSHOVE
2. ORHAN AMITI – KOPANICE
KËRÇOVË1. ARDITA DANI – ZAJAZ CEIKAJ
2. EMIN EMINI – LESHNICË
KRUSHEVË1. ABIB VEXHIOSKI – ALDANÇE
2. SANELL MEMEDOVSKI – SAZHDEVË
KUMANOVË1. FITOR JAKUPI – SKENDERBEU
2. RIDVAN ASANI – SKENDERBEU
LIKOVË1. AVNI SALIJI – HOTEL
2. MIRSAD IBRAIMI – LIKOVË
MANASTIR1. LUTFI AHMETI – QENDËR
2. SAMET MUSTAFAI – MAXHËRMALLË
PETROVEC1. FLORIM OSMANI – KONJARE E MESME
2. NASER HALITI – KONJARE E MESME
PLLASNICË1. BAJRAM KARAMALESKI
2. SENAD MIFTAROSKI
PRESPË1. ARIJAN MUJEDINI – KRANJE
2. ARJAN MEHMETI – GËRÇAR
3. MUSTAFA MEDINI – GERCAR
SHUTO ORIZARE1. FARI NUREDINI – SHUTO ORIZARE 1
2. ILAZ LESKOVICA – SHUTO ORIZARE 1
VELES1. AKIF IBRAIMI – BUZALLKOVË
2. LOKMAN SALIJA – BUZALLKOVË