Dalja

DEGA12:0014:0016:00
Butel32,44%52.27%77.69%
Çair28,85%50.78%72,89%
Dibër23,45%67.5%75.31%
Jegunovcë23.03%50.66%54,61%
Kërçovë27,90%59.45%64.02%
Krushevë24,59%36.89%50,00%
Kumanovë14,47%33.50%55.30%
Likovë40,11%60.03%66.84%
Manastir43,27%61.82%67,27%
Petrovec36,95%59.11%60,10%
Pllasnicë43,48%86,96%100%
Prespë28,46%48.01%64.52%
Shuto Orizare21,25%54.27%80,27%
Veles29,08%52.82%71,22%
GJITHËSEJ:25,22%49.70%63.31%