KZP

Aktvendim për shpalljen e zgjedhjeve

Ne bazë të nenit 46 të Statutit të Bashkimit Demokratik për Integrim , Kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim, më 18 maj 2022, miratoi AKTVENDIMPËR SHPALLJEN E ZGJEDHJEVE NË NJËMBËDHJETË DEGË TË BASHKIMIT DEMOKRATIK...

Miratim i rregullores

Me datë 16.05.2022 Komisionit Zgjedhor Partiak, miratoi këtë Rregulloren për kriteret, mënyrën dhe procedurën e kandidimit dhe përzgjedhjen e organeve të BDI-së.