Author: KZP

Komunikatë

Bashkimi Demokratik për Integrim organizoi zgjedhjet e brendshme partiake për këshillat vendor dhe për kryesinë e 10 degëve. Rezultatet preliminare për kryetarë të degëve i kumtoi Kryetari i BDI-së, Ali Ahmeti. Kryetarë të degëve...

VENDIM për përmbylljen e Listës zgjedhore

Me qëllim të zbatimit të zgjedhjeve për përzghjedhjen e organeve të BDI – së, Statutit të BDI-së si dhe neni 17 të  Rregullores për kriteret, mënyrën dhe procedurën e kandidimit dhe përzgjedhjen e organeve...

Aktvendim për shpalljen e zgjedhjeve

Ne bazë të nenit 46 të Statutit të Bashkimit Demokratik për Integrim , Kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim, më 18 maj 2022, miratoi AKTVENDIMPËR SHPALLJEN E ZGJEDHJEVE NË NJËMBËDHJETË DEGË TË BASHKIMIT DEMOKRATIK...

Miratim i rregullores

Me datë 16.05.2022 Komisionit Zgjedhor Partiak, miratoi këtë Rregulloren për kriteret, mënyrën dhe procedurën e kandidimit dhe përzgjedhjen e organeve të BDI-së.